LQ-infiltratiebox

De paraplu, buien verwacht regenlaarzen en poncho kunnen weer uit de kast worden gehaald op het moment dat er een regenfront over ons land trekt. Regen goed voor de natuur? Jazeker, maar het regenwater bereikt de natuur niet altijd. Het hemelwater teruggeven aan de natuur is daarom een actueel thema in ons land. En daar hebben wij de oplossing voor: De LQ-infiltratiebox!

Al dit regenwater valt op daken, bestrate tuinen, wegen en pleinen en stroomt veelal in het riool. Dit relatief schone water vermengt zich met het onzuivere rioolwater. Hierdoor hebben de rioolwaterzuiveringsinstallaties extra werk en onnodige kosten. De rioolwaterzuiveringsinstallaties maken overuren terwijl de natuur water tekort komt. Dit leidt tot uitdroging van de lagere grondlagen. Om hier verandering in te brengen moeten huishoudens en gemeentes het regenwater zelf opvangen zodat het regenwater niet in de riolering verdwijnt. Ook komt de tuintegeltaks er aan; hoe meer verhard oppervlak rondom je huis, hoe meer rioolheffing je betaalt. Bovendien is het toepassen van infiltratie goedkoper dan het aansluiten op de riolering.

De afvoer van regenwater wordt slim opgelost met de LQ-infiltratiebox. Vaak ligt het riool ver van de overkapping af en moet er flink gegraven worden. Niet nodig. De LQ-infiltratiebox. zorgt er voor dat het overtollige water simpel en snel verdwijnt. Het setje, dat in de tuin wordt ingegraven, bestaat uit een zandvanger met gietijzeren deksel, een infiltratiekrat en hulpstukken om alle onderdelen aan te sluiten. De LQ-infiltratiebox wordt in de grond gegraven en aan de regenpijp gekoppeld, vangt het schone regenwater op en geeft het direct terug aan de natuur.

Het kan zijn dat er voor het afkoppelen van hemelwater van de riolering een subsidie regeling is in uw gemeente. Dat verschilt per gemeente en vaak zijn dergelijke regelingen tijdelijk van kracht. Informeert u hiervoor daarom zelf even bij uw gemeente.

 

Eigenschappen:

  • Capaciteit 15 m2per infiltratiebox
  • 234 liter
  • Inclusief antiworteldoek
  • Duurzaam

 

Toepassing:

– Hemelwaterinfiltratie

 

Leveringsprogramma :

Het volume van de infiltratiekrat(ten) is gerelateerd aan het dakoppervlak.
Voor dakvlakken tot 15 m2 kunnen we een standaard infiltratieset leveren.
Is het dakoppervlak groter dan 15 m², dan worden twee of meer infiltratieboxen geleverd. Een infiltratie pakket voor ca. 15 m2 oppervlak omvat:

  • 1x vuilafscheider/bezinkselput Ø 315 mm met gietijzeren deksel
  • 5m¹ flexibele afvoerbuis Ø 110mm
  • 1x regenwatrinfiltratiebox 234 liter, inclusief antiworteldoek
  • 1x T-stuk Ø110mm
  • 1x PVC buis Ø110mm, L=500mm

 

Op verzoek zijn ook opengewerkte deksels leverbaar waardoor de put ook als kolk dienst kan doen, bijvoorbeeld ter verwerking in een terras of in straatwerk.

 Gerelateerde producten